former - fabric
ca 35 cm

Trygghet är tradition
Tradition är trygghet
Låt det förbli oförstört
Tron på framtiden
Farmor är
Början är
Flaggan vajar
Det är sommar