Skal - empty shell
Ingenting försvagar människan så som styrkan.
Till slut var jag så stark att jag liknade ett urätet skal,
ett förbenat hölje åt viljan.
E.Rynell